Strona główna » 1275 Neuhammer (Nowa Kuźnia) I

1275 Neuhammer (Nowa Kuźnia) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeuhammer · · · Nowa Kuźnia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 26 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE. NEUHAMMER || OPPELNER | CREYS

Opis pola pieczęci: skrzyżowane obcęgi z młotem, nad nimi kowadło

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 88