Strona główna » 1276 Neuhammer (Nowa Kuźnia) II

1276 Neuhammer (Nowa Kuźnia) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeuhammer · · · Nowa Kuźnia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1935

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 461 (1934); RO, Wydział III sygn. 618, bp (1930)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde Neuhammer * || Kreis Oppeln

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} skrzyżowane obcęgi z młotem, za nimi kowadło

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 88, ryc. 22