Strona główna » 1278 Neuwedel (Święciny) II

1278 Neuwedel (Święciny) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeuwedel · · · Święciny
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1929

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 72146, b.p. (1929); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 465 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE NEUWEDEL || KR. OPPELN

Opis pola pieczęci: chłop z łopatą wbitą w ziemię skierowany w prawo

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 89