Strona główna » 1280 Ochotz (Ochodze) II

1280 Ochotz (Ochodze) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOchotz · · · Ochodze
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: 25 x 30 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SIEGEL OCHOTZ || OPPELNER | KREIS.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} od prawej jeleń, drzewo, chłop

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 90, ryc. 16