Strona główna » 1282 Plümkenau (Radomierowice) II

1282 Plümkenau (Radomierowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPlümkenau · · · Radomierowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: pocz. XX w.

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: A. Kulla, AG

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE PLÜMKENAU * || Kreis Oppeln

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z toporem na ramieniu, po obu stronach po jednej sześcioramiennej gwieździe

Publikacje: A. Kulla, AG