Strona główna » 1283 Podewils (Kały)

1283 Podewils (Kały)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPodewils · · · Kały
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE PODEWILS * || KREIS // OPPELN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe niepełne} chłop koszący łąkę (zboże?)

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 92