Strona główna » 1290 Przywor (Przywory) I

1290 Przywor (Przywory) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPrzywor · · · Przywory
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 17 x 18 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 27 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie niepełne ciągłe} krzyż pasyjny, po prawej i lewej stronie kwiat

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.9