Strona główna » 1299 Sacken (Lubienia) I

1299 Sacken (Lubienia) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSacken · · · Lubienia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 19 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 29 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] COLONI[[E]] SACKEN || OPPELSCH | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} górnik z kilofem w prawej i lancą w lewej ręce

Publikacje: opis Wilpert, I.102