Strona główna » 130 Polnisch Neukirch, Gross Neukirch (Polska Cerekiew) III

130 Polnisch Neukirch, Gross Neukirch (Polska Cerekiew) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPolnisch Neukirch, Gross Neukirch · · · Polska Cerekiew
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 1924 – 1932

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 194 (1927), sygn. 188, b.p. (1924, 1927, 1931, 1932), APOp, RO, sygn. 56462, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GROSS- NEUKIRCH * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz z proporcem w lewej ręce i konewką w prawej, gaszący pożar budynku (św. Florian)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, PGW, s. 39; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 465; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 130