Strona główna » 1301 Sacken (Lubienia) III

1301 Sacken (Lubienia) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSacken · · · Lubienia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 495 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE SACKEN * || KREIS OPPELN

Opis pola pieczęci: górnik z kilofem w prawej i lancą w lewej ręce

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.102, ryc. 21