Strona główna » 1305 Salzbrunn (Ładza) I

1305 Salzbrunn (Ładza) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSalzbrunn · · · Ładza
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. w. XIX

Wymiary odcisku: 21 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 29 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] || OPPELN | CREYS

Opis pola pieczęci: studnia Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.104

Uwagi: Brunnen (niem.) studnia