Strona główna » 1309 Schodnia (Schodnia) I

1309 Schodnia (Schodnia) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchodnia · · · Schodnia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1820

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – pocz. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 3247, k. 5 (1820)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]IA GEM S || [[OP]]PLER | [[CREYS]]

Opis pola pieczęci: siekiera w słup, po prawej pieniek

Publikacje: A. Kulla, AG