Strona główna » 1312 Schulenburg (Walidrogi)

1312 Schulenburg (Walidrogi)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchulenburg · · · Walidrogi
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1858

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 30 (1833); sygn. 675, s. 71 (1858); APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 141 (1854)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} COLONIE · SCHULENBURG · || IN OPPLER | CREYS

Opis pola pieczęci: szałas

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.110