Strona główna » 1314 Sczedrzik (Szczedrzyk) II

1314 Sczedrzik (Szczedrzyk) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSczedrzik · · · Szczedrzyk
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 30 (1833); APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 226 (1854)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SCZEDRZIK || OPPELNER | CREIS

Opis pola pieczęci: pług skierowany w prawo, nad nim skrzyżowana kosa z cepem

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.111