Strona główna » 1315 Sczedrzik (Szczedrzyk) III

1315 Sczedrzik (Szczedrzyk) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSczedrzik · · · Szczedrzyk
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1928

Chronologia odcisku: 1881 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 46849, b.p. (1928), sygn. 51146, b.p. (1933);  APOp, Inspektorat Szkolny w Opolu, sygn. 24, b.p. (1881)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE SZCZEDRZYK * || KREIS OPPELN

Opis pola pieczęci: pług skierowany w prawo, nad nim skrzyżowana kosa z cepem

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.111

Uwagi: wizerunek przeniesiony na pieczęć po 1933 r., A. Kulla, AG