Strona główna » 1317 Sczepanowitz (Szczepanowice, obecnie część Opola) II

1317 Sczepanowitz (Szczepanowice, obecnie część Opola) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSczepanowitz · · · Szczepanowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 68753, b.p. (1924), sygn. 55557, b.p. (1926), sygn. 73327, b.p. (1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde Sczepanowitz * || Kreis Oppeln

Opis pola pieczęci: ozdobny ornament

Publikacje: A. Kulla, AG