Strona główna » 1318 Seidlitz (Siedlice)

1318 Seidlitz (Siedlice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSeidlitz · · · Siedlice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, b.p. (1833); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE · SEYDLITZ · IN || OPPLER | CREIS

Opis pola pieczęci: płot, nad nim cztery ptaki

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.113