Strona główna » 1332 Turawa (Turawa)

1332 Turawa (Turawa)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTurawa · · · Turawa
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 31 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN. SIEGEL TURAWA

Opis pola pieczęci: wysoki piętrowy budynek

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.121