Strona główna » 1335 Wengern (Węgry) I

1335 Wengern (Węgry) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWengern · · · Węgry
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 31 (1833); APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 228 (1854)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN · WENGERN · || OPPELER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo liściaste, za nim skrzyżowane topór i szpadel

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.126