Strona główna » 1338 Wilhelmsthal (Pasieka, obecnie część Opola) I

1338 Wilhelmsthal (Pasieka, obecnie część Opola) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWilhelmsthal · · · Pasieka
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1824 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 32 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] STHAL * || […] CREIS OPPELN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} skrzyżowany szpadel z grabiami i sierpem, pod nimi pług skierowany w prawo

Publikacje: A. Kulla, AG