Strona główna » 1339 Wilhelmsthal (Pasieka, obecnie część Opola) II

1339 Wilhelmsthal (Pasieka, obecnie część Opola) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWilhelmsthal · · · Pasieka
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1869

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 138 (1869)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} – GEMEINDESIEGEL v. WILHELMSTHAL – || KR. OPPELN.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pług skierowany w prawo, za nim grabie w słup

i skrzyżowane kosa ze szpadlem

Publikacje: A. Kulla, AG