Strona główna » 1348 Zelasno (Żelazna) II

1348 Zelasno (Żelazna) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZelasno · · · Żelazna
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1932

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 67689, b.p. (1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SIEGEL || ZELASNO KRS. OPPELN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dąb o rozłożystej koronie

Publikacje: A. Kulla, AG; opis Wilpert I.132