Strona główna » 1349 Zirkowitz (Żerkowice)

1349 Zirkowitz (Żerkowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZirkowitz · · · Żerkowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 32 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} G[[EM]] SIEG ZIRKOWIZ || OPPLER | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drwal z dużym toporem w prawej ręce

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.133