Strona główna » 1356 Zuzella (Żużela) I

1356 Zuzella (Żużela) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZuzella · · · Żużela
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Herbowe, Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 33 (1833); APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 456, b.p. (1858), sygn. 1664, s. 178 (1860)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM SIEGL ZUZELLA || OPPELER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} mitra biskupia, za nią pastorał, pod nimi serce na murawie

Publikacje: A. Kulla, AG; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 466