Strona główna » 1357 Zuzella (Żużela) II

1357 Zuzella (Żużela) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZuzella · · · Żużela
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Herbowe, Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Otmęcie, sygn. 174, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEM. SIEGEL ZUZELLA * || OPPELNER KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} mitra biskupia, za nią pastorał, pod nimi serce na murawie

Publikacje: A. Kulla, AG; opis Wilpert I.136, ryc. 32