Strona główna » 1362 Albrechtsdorf (Wojciechów) II

1362 Albrechtsdorf (Wojciechów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlbrechtsdorf · · · Wojciechów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1858

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 142, b.p. (1858, 1875, 1889, 1900); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 6, b.p. (1900)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE ALBRECHTSDORF || ROSENBERG | KREIS

Opis pola pieczęci: most nad rzeką (Stobrawą?), po dwa drzewa liściaste wyrastające z murawy po jej obu stronach

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 2; opis A. Starczewska- Wojnar, PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1362