Strona główna » 1364 Alt Karmunkau (Stare Karmonki)

1364 Alt Karmunkau (Stare Karmonki)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Karmunkau · · · Stare Karmonki
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S W polu: ALT KARMUNKAU | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1364