Strona główna » 1366 Alt Kielbaschin (Kiełbasin) II

1366 Alt Kielbaschin (Kiełbasin) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Kielbaschin · · · Kiełbasin
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1906

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 301, b.p. (1906, 1915)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeinde || Kr. Rosenberg, O.-S.

W polu: Kielbaschin (pojedyncze ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 65; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1366