Strona główna » 1370 Alt Rosenberg (Stare Olesno) IV

1370 Alt Rosenberg (Stare Olesno) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Rosenberg · · · Stare Olesno
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1891

Chronologia odcisku: 1891 – 1909

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 187, b.p. (1891, 1899, 1909)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE · VORSTAND ALT · ROSENBERG + || KR. ROSENBERG O.S.

Opis pola pieczęci: świerk na murawie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 7; opis PWGW, opis Wilpert XIII.12; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1370