Strona główna » 1371 Basan (Bażany) I

1371 Basan (Bażany) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBasan · · · Bażany
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1840

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1860

Wymiary odcisku: 16 x 18 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 143, b.p. (1825, 1860), sygn. 392, b.p. (1840)

Legenda pieczęci w otoku: BASCHAN GEMEI[.]

Opis pola pieczęci: sierp w słup, skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 8; opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1371