Strona główna » 1377 Bischdorf (Biskupice) III

1377 Bischdorf (Biskupice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBischdorf · · · Biskupice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Godło państwowe

Datacja odcisku: 1899

Chronologia odcisku: 1899 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE * || Kr. Rosenberg O/S.

W polu: Bischdorf

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 14; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1377