Strona główna » 138 Reinschdorf (Reńska Wieś) I

138 Reinschdorf (Reńska Wieś) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćReinschdorf · · · Reńska Wieś
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1813

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Koźlu, sygn. 27225, k. 2 (1813), sygn. 26012, k. 63 (1832)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} REINSCHDORF GEM: S: || IN COSLER | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop z kosą przy pracy, po prawej trzy kłosy zboża

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 138