Strona główna » 1383 Borkowitz (Borkowice) II

1383 Borkowitz (Borkowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBorkowitz · · · Borkowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1875

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Oleśnie, sygn. 6, b.p. (1869); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 325, b.p. (1878), sygn. 336, b.p. (1875)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE * || KREIS ROSENBERG O/S

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BORKOWITZ

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 23; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1383