Strona główna » 1387 Botzanowitz (Bodzanowice) I

1387 Botzanowitz (Bodzanowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBotzanowitz · · · Bodzanowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1788

Chronologia odcisku: 1788 – pocz. XIX w.

Wymiary odcisku: 18 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 4202, k. 4 (1788); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 328, s. 167 (1805)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BODZANOWITZ · GEMEIN

Opis pola pieczęci: rzeka w pas

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 19; PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1387