Strona główna » 1389 Botzanowitz (Bodzanowice) III

1389 Botzanowitz (Bodzanowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBotzanowitz · · · Bodzanowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1891

Chronologia odcisku: 1891 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1891); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 147, b.p. (1893)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S

W polu: BODZANOWITZ | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 21; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1389