Strona główna » 139 Reinschdorf (Reńska Wieś) II

139 Reinschdorf (Reńska Wieś) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćReinschdorf · · · Reńska Wieś
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, b.p. (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE REINSCHDORF + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu chłop z kosą przy pracy, po prawej stronie trzy kłosy zboża, po lewej jeden

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 139