Strona główna » 1391 Bronietz (Broniec) II

1391 Bronietz (Broniec) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBronietz · · · Broniec
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1875

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 149, b.p. (1875, 1887)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S

W polu: BRONIETZ | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 28; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1391