Strona główna » 1395 Busow (Budzów) IV

1395 Busow (Budzów) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBusow · · · Budzów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1929

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 232, b.p. (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde Busow *|| Kreis Rosenberg Oberschl.

Opis pola pieczęci: drzewo liściaste na murawie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 32; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1395