Strona główna » 1396 Carlsberg, Karlsberg (Karłów)

1396 Carlsberg, Karlsberg (Karłów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCarlsberg, Karlsberg · · · Karłów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 30 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 169, k. 54 (1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]

Opis pola pieczęci: wysokie wzgórze

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 33; PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1396