Strona główna » 1397 Carlsgrund, Karlsgrund (Nowa Bogacica)

1397 Carlsgrund, Karlsgrund (Nowa Bogacica)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCarlsgrund, Karlsgrund · · · Nowa Bogacica
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1825

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 26 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 392, k. 221 (1825), sygn. 151, b.p. (1873), sygn. 325, b.p. (1878)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * BODLENDER. FORST. COLONIE * CARLS · GRUND

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo liściaste na murawie, z prawej strony drzewa wbita w pień siekiera

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 34, PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1397