Strona główna » 1398 Donnersmark (Pakoszów) I

1398 Donnersmark (Pakoszów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDonnersmark · · · Pakoszów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1883

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1884

Wymiary odcisku: 22 x 29 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 150, b.p. (1866, 1883, 1884), sygn. 344, b.p. (1875)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DONER MORG

Opis pola pieczęci: ognisko

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 35; PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1398