Strona główna » 140 Rogau (Rogi, później część Koźla)

140 Rogau (Rogi, później część Koźla)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRogau · · · Rogi, później część Koźla
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 220 (1927), APOp, SO w Koźlu, sygn. 27893, k. 10 (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE ROGAU * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu rybak (przewoźnik?) w łódce skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 140

Uwagi: w Rogach funkcjonowała przeprawa przez Odrę