Strona główna » 1401 Donnersmark (Pakoszów) IV

1401 Donnersmark (Pakoszów) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDonnersmark · · · Pakoszów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1929

Chronologia odcisku: 1929 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 232, b.p. (1929, 1932)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeinde Donnersmark Kreis Rosenberg O/S. (rysunek gęsi w locie)

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} puste pole

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 38; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1401