Strona główna » 1402 Ellguth (Ligota Oleska) I

1402 Ellguth (Ligota Oleska) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćEllguth · · · Ligota Oleska
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1863

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1869

Wymiary odcisku: 16 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 154, b.p. (1825, 1863, 1869), sygn. 301, b.p. (1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ELLGUTH GEM:

Opis pola pieczęci: stos kamieni

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 54; opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1402