Strona główna » 1403 Ellguth (Ligota Oleska) II

1403 Ellguth (Ligota Oleska) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćEllguth · · · Ligota Oleska
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: koniec XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S

W polu: ELLGUTH | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 54; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1403