Strona główna » 1404 Fabianswalde (Żabiniec)

1404 Fabianswalde (Żabiniec)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFabianswalde · · · Żabiniec
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Godła mówiące, Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1862

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 323, b.p. (1862, 1872)

Legenda pieczęci w otoku: FABIANSWALDE[[R]] COLONIE SIEGEL || ROSEN[[BERG]] | CR[[EIS]]
Opis pola pieczęci: postać w długiej szacie i kapeluszu, wspierająca się na długiej lasce – święty Fabian zwrócony w lewo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 54; opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 467; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1404