Strona główna » 1406 Frei Kadlub (Kadłub Wolny) II

1406 Frei Kadlub (Kadłub Wolny) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFrei Kadlub · · · Kadłub Wolny
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1818

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w. – 1851

Wymiary odcisku: 24 x 29 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 160, s. 47 (1818); APOp, SO w Oleśnie, sygn. 4045, k. 19 (1851)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * CADVBER · GEMEIN · SIEG FREI

Opis pola pieczęci: {podwójne obrzeżenie ciągłe} lemiesz pługa w słup

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 55, opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1406