Strona główna » 1409 Frei Pipa (Siedliska) I

1409 Frei Pipa (Siedliska) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFrei Pipa · · · Siedliska
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1839

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1839

Wymiary odcisku: 18 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 182, b.p. (1817, 1839), sygn. 160, 331 (1857)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} FREIBAUER PIPA. G:

Opis pola pieczęci: karafka (naczynie szklane) w słup

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 56; opis PWGW;  opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1409