Strona główna » 141 Rokitsch (Rokicie) I

141 Rokitsch (Rokicie) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRokitsch · · · Rokicie
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Topograficzne

 

Datacja odcisku: 1822

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Koźlu, sygn. 27761, k. 43 (1822), k. 134v (1849)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ROKITSCH GEMEIN: SIEGEL || COSELER | KREIS

Opis pola pieczęci: budynek młyna (?)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 141