Strona główna » 1411 Friedrichswille (Kolonia Biskupska)

1411 Friedrichswille (Kolonia Biskupska)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFriedrichswille · · · Kolonia Biskupska
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1799 – 1890

Wymiary odcisku: 24 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 8156, k. 4 (1799); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} * GEMEINDE SIEGEL ZU FRIEDRICHSWILLE

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie sznurowe} trzy sosny na murawie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 57; opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1411